Upptäck Sveriges historia

Event om Stockholms historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Malmös historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Uppsalas historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Örebros historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Linköpings historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Helsingborgs historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Jönköpings historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Event om Norrköpings historia

Det finns tyvärr inga evenemang.

Vad vill du göra?

Datum

Mer om Sveriges historia

Sveriges historia är en beskrivning av Sverige i det förflutna. Hur levde vi på medeltiden och hur utvecklades vårt samhälle under den tiden. Historia är ett stort och har många viktiga faktorer. Det kan handla om kungar, hur Sverige har styrts och stora händelser. 

Få mer kunskap om Sveriges historia

För ca 15000 år sedan var Sverige helt täkt med is men 3000 år senare hade isen börjat smälta och  i södra Sverige började de komma växter, djur och människor.

Och för 6000 år sedan uppkom stenåldern, det var då människor började lära sig föda upp djur och odla. Efter kom bronsåldern och järnåldern som har fått sina namn efter metallerna man började tillverka saker av. Kring 800 till mitten av 1000-talet kom att kallas för vikingatiden och i slutet av den tog medeltiden vid, därefter nordisk union, stormaktstid, frihetstid, industrialisering fram till idag. I Sverige finns det på olika vis kvar saker från olika de tiderna.

Det är verkligen en skatt för alla, dvs. stor som liten att del av det utbud som finns.