Upptäck Sveriges historia

Vad vill du göra?

Datum

Mer om Sveriges historia

Sveriges historia är en beskrivning av Sverige i det förflutna. Hur levde vi på medeltiden och hur utvecklades vårt samhälle under den tiden. Historia är ett stort och har många viktiga faktorer. Det kan handla om kungar, hur Sverige har styrts och stora händelser. 

Sveriges historia är lång och varierad

Landet har varit bebott sedan stenåldern och har genomgått många förändringar under årtusendena. Här är en översikt över några viktiga händelser och perioder i Sveriges historia:

Forntiden: Sverige har varit bebott sedan stenåldern, och under bronsåldern och järnåldern började folk bilda samhällen och odla jorden.

Vikingatiden: Under 900-talet blev vikingarna från Sverige och Danmark kända för sina erövringar och plundringar i Europa.

Medeltiden: Under medeltiden började Sverige organisera sig som ett rike och blev mer centraliserat. Kungar som Gustav Vasa och Karl IX styrde landet och byggde upp en stark centralmakt.

Vasatiden: Gustav Vasas tid som kung (1523-1560) markerar början på Vasatiden. Han införde den nya lutherdomen i Sverige, vann mot Danmark i en långvarig krig och skapade en ny centralmakt.

Stormaktstiden: Under 1600-talet blev Sverige en stormakt i Europa, och under Karl X Gustav och Karl XI expanderade Sverige sin territorium genom krig och fredsslut.

1700-talet: Under 1700-talet började Sverige förlora sin stormaktsposition och det fanns inre oro och ekonomiska problem.

Få mer kunskap om Sveriges historia

För ca 15000 år sedan var Sverige helt täkt med is men 3000 år senare hade isen börjat smälta och  i södra Sverige började de komma växter, djur och människor.

Och för 6000 år sedan uppkom stenåldern, det var då människor började lära sig föda upp djur och odla. Efter kom bronsåldern och järnåldern som har fått sina namn efter metallerna man började tillverka saker av. Kring 800 till mitten av 1000-talet kom att kallas för vikingatiden och i slutet av den tog medeltiden vid, därefter nordisk union, stormaktstid, frihetstid, industrialisering fram till idag. I Sverige finns det på olika vis kvar saker från olika de tiderna.

Det är verkligen en skatt för alla, dvs. stor som liten att del av det utbud som finns.

Anordnar du event om Sveriges historia?

Missa inte möjligheten att publicera allt spännande som händer hos er. Via Vad händer i Sveriges företagskonto kan du enkelt dela det ni anordnar utan kostnad. Skapa företagskonto HÄR