Stavgångsvandring runt Djurgården

Välkommen till RHF-Hälsofrämjandets hälsoaktivitet!

Stavgång ger dig förbättrad kondition, förhöjd syreupptagningsförmåga, ökad lungkapacitet, bättre kroppshållning och balans.

Under vår träff diskuterar vi Fysisk aktivitet i vardagen och dess betydelse för hälsa och livskvalitet.

Under Corona tider håller vi avståndet men går ändå tillsammans och umgås.

Varmt Välkomna! Delta Utan Kostnad!

Taggar:AktiviteterAugustiStockholmTräningVandring

Information

Adress: Sandhamnsgatan 6

Boka: info@halsoframjandet.se

Datum:
18 augusti 2020 - 11:00

Vad vill du göra?

Datum