Köp jaktkort Gällivare Allmänningsskog

Gällivare allmänningsskog erbjuder småviltsjakt på egen hand. Den totala markarealen omfattar ca 64.000 ha, fördelat på 19 olika områden belägna främst i de södra och östra delarna av Gällivare kommun. Småviltsjakten innefattar jakt på bland annat tjäder, orre, ripa, hare samt bäver.

Om jakten

Observera att älgjakt 2020 pågår 7 september – 31 januari 2021.
Ingen småviltsjakt tillåten 5 september – 11 september. Kontakta jaktledaren inom de områden där ni tänker jaga. Önskvärt är att småviltjägarna klär sig färgglatt för att undvika olyckor. Sätt t.ex. klara färgband i mössa och ryggsäck. Kom ihåg – gå aldrig på annans ståndskall.

Jaktkortsinnehavaren åligger:

-Att iaktta gällande författningar, kungörelser och av allmänningsstyrelsen utfärdade föreskrifter.
-Att vid jakt medföra jaktbeskedet och på anfordran uppvisa detta för allmänningens tjänstemän, polisman, jaktbevakare och övriga jaktkortsinnehavare.
-Att väl vårda jakten
-Att efterhålla och till allmänningens skogspersonal anmäla tjuvskytte och åverkan.
-Att tillse att lägerplatser och nyttjande kojor lämnas i snyggt och städat skick.
-Att tillse, särskilt vid torr väderlek, att fullt betryggande säkerhetsåtgärder vidtages vid uppgörande av eld.

Priser
Dagskort: 200 kr
Veckokort: 400 kr
Årskort: 800 kr
*observera att det är andra priser om du är utländsk medborgare.

Var uppmärksam på detta

Gällivare allmänningsskog vill göra jägare uppmärksam på att hundar som driver eller på annat sätt ofredar ren ej får släppas lös inom områden där renskötsel är tillåten enligt Rennäringslagen 93§.
Åverkan, olaga jakt och fiske på allmänningsskogarna eller överträdelser av i detta jaktkort meddelade föreskrifter medför förlust av jakträtten jämte ansvarsyrkande.
Löst jaktkort innebär inte rätt till villkorslöst nyttjande av allmänningens skogsbilvägar.
Vid fall då väg bedöms ta skada av trafik kommer den att stängas.

Baglimit: Max antal skogsfågel 3 st/dygn och kort.

Bilder från skogen

Skog Gällivare Jakt Gällivare Allmänningsskog

Boka här
Taggar:AprilAugustiDecemberFebruariGällivareHöjdpunktHöstJaktJanuariJuliJuniMajMarsNaturNorrbottenNovemberOktoberSeptemberSkogSommarVårVinter

Information

Pris: 200 kr

Vad vill du göra?

Datum