Nobel Week Lights Stockholm

Händer när Stadshuset fyller 100 år

Stockholms stadshus är ett hus för glädje, sorg, fest och allvar. Arkitekten Ragnar Östbergs mästerverk byggdes i en tid då den svenska moderna demokratin föddes. I hundra år har viktiga beslut fattats här, idéer har formats och kärlek har flödat. Här skapas också förutsättningar för Stockholms framtid. Stadshuset är stockholmarnas hus – därför bjuder vi in till jubileum med olika aktiviteter under 2023.

– Stadshuset uppfördes i en brytningstid när allmän och lika rösträtt infördes i Sverige och demokratin fick sitt genombrott. Huset är inte bara ett landmärke för Stockholm, det är framför allt en symbol och en plats för demokratin i vår stad. Min förhoppning under jubileumsåret är att fler stockholmare – oavsett bakgrund och ålder – besöker Stadshuset och lär sig hur lokalpolitik och demokrati fungerar i praktiken, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Stadshuset 100 år

Händer under 100 års firandet

Under jubileumsåret hyllas de många olika skepnader och funktioner huset har. Det blir en mängd olika aktiviteter under året, och extra mycket firande under födelsedagsveckan i juni. Programmet uppdateras löpande på webbplatsen stadshuset.stockholm. Här är ett axplock:

Kostnadsfria skolvisningar för elever födda 2008 med möjlighet till skolmaterial i ämnena historia, svenska, bild och samhällskunskap.

Utställning ”Vi som byggde Stadshuset” på Stadsmuseet hela året.

Seminarier och samtal på Stadsarkivet och Kulturhuset Stadsteatern.

Jubileumsvisningar om Stadshuset, arkitekturen, konsten, demokratin och den 100-åriga historien

Jubileumsvecka i juni med bland annat Stadshusregatta på Riddarfjärden tillsammans med Kungliga Svenska Segel Sällskapet och Gaff Yacht Society Racing Club, och på midsommarafton firar vi kärleken då hundratals par vigs från morgon till kväll.

– Hela veckan fram till födelsedagen ska Stadshuset lyftas fram som en fantastisk plats värd att fira, och många inom staden är med och bidrar med aktiviteter både i och utanför byggnaden för att det ska bli just så, säger Stadshusets protokollchef Svante Hådell som håller ihop jubileumsplaneringen.

Vad vill du göra?

Datum