Historisk och filosofisk eftermiddag i Djurgårdsskogens gröna rum

Lykta höstskog. Foto: Jenny Rosen, Djurgårdens Ekolyx.

Vad är naturligt? Vad är en människa i förhållande till natur, kultur och teknik? Hur går hållbarhet ihop med sårbarhet och förändring? Är jorden en plats eller en levande kropp? Är gränser naturliga?

Denna filosofiska eftermiddag i skogen, inleds med en historieguidning guidad av idéhistorikern Jenny Rosen, som låter oss upptäcka spåren av hur människor levt och delat platsen med andra varelser i årtusenden. Promenaden leder fram till en vacker glänta, där ekologiskt fika dukas upp. Medan vi fikar får vi reflektera över våra intryck under promenaden i ett samtal, som leds av Sofia Franzén, som är filosofisk praktiker. Samtalet utgår från våra levda erfarenheter och vårt eget tänkande och präglas av en lyssnande och prestigelös stämning. Vi behöver inte veta något om varandra eller om filosofi, utan möts som människor i ett öppet samtal, där vi prövar och utforskar en fråga, som vi väljer tillsammans på plats. Omgärdade av skogen får vi en naturlig utgångspunkt för att dela tankar och diskutera idéer om naturen.

Ta med din nyfikenhet och en vilja att utforska. I ett samtal som tar avstamp i filosofiska perspektiv, får du chansen själv reflektera och tänka stort tillsammans med andra.

Energi till vårt filosofiska samtal får vi både från våra syrerika omgivningar och från ett ekologiskt fika, serverat på riktigt porslin.

Boka här
Taggar:DjurgårdenHistoriaNaturupplevelserSeptember

Information

Pris: 350 kr

Datum:
5 september 2020 - 13:30

Vad vill du göra?

Datum