Båtkurser i Göteborg

Denna artikel är för dig som planerar att köra båt framöver. Kanske äger du, planerar att köpa eller vill hyra. Oavsett så är det smart att skaffa ett förarintyg. Ett förarintyg ger dig rätt verktyg för att framföra båten på ett tryggt och säkert sätt. I Göteborg finns det olika kurser som hjälper dig med rätt kunskap när du ska köra båt.

Båtutbildningar

Varför är det viktigt att ha förarintyg?

Att vara ute på vattnet med båt kan vara en fantastisk sommarupplevelse. Men upplevelsen kommer även med stort ansvar för dig själv, dina vänner i båten samt andra människor som uppehåller sig på eller kring vattnet. Många saker kan gå fel om du inte tänker på hur du ska framföra båten. Därför rekommenderas det att genomföra en båtkurs innan sätter dig i båten. Om båten är större är 12 gånger 4 meter så behöver du kustskepparintyg eller av Sjöfartsverket bestämd utbildning.

Ta förarintyg för båt

När du tar förarintyg för båt (tidigare förarbevis) så ger det dig de teoretiska kunskaper som behövs för att framföra båt inomskärs samt i skyddade vattendrag. Det räcker oftast om du bara tänkt att vara på sjön med en fritidsbåt och njuta av sommaren. Förarintyget visar även att du har gott sjömanskap och vet hur du ska agera för att skapa säkerhet och trygghet på vattnet. Ibland är det möjligt att skaffa förarintyg under en helg med intensivkurs.

Under kursen får du bland annat lära dig:

  • Använda sjökort
  • Hur du framför båten i farled
  • Undvika grund
  • Om olyckan är framme
  • Lagar och regler som du behöver förhålla dig till

Kursen avslutas med ett teoretisk prov som vid godkänt resultat ger dig ditt förarintyg.

Här kan du läsa mer om hur du skaffar förarintyg i Göteborg

Båtkurser

Olika varianter av båtutbildningar

Förutom förarintyg så kan du även gå en praktisk båtkurs och ta kustskepparintyg.

Praktisk båtkur är en fortsättning på förarintyget där du lär dig mer om att läsa sjökort, följa kompass, kurskontroll, navigera i utprickat farvatten och utföra lägesbestämning. Denna kurs behöver du gå om du sedan vill fortsätta med kustskepparintyg.

Kustskepparintyg kallas även skepparexamen eller kustskepparexamen. Du behöver intyget för att framför ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt. Om båten är över 12 meter lång och 4 meter bred så behöver du kustskepparintyg. Under kursen går du bland annat igenom sjövägsregler, navigation och båtlivskunskaper.

Svensk båtutbildning hjälper dig med förarintyg, praktisk båtkurs samt kustskepparintyg. Här kan du läsa mer om Svensk båtutbildning